Klubbkalender
Maj 2024
M ti O to F L S
29
30
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
Klubbinformation
Vi möts fysiskt
måndagar kl 12:15
Restaurang Ärtan
Billesholmsvägen 4
BJUV, Skåne 267 40
Sweden
Glöm ej att lägga parkeringsskiva / klocka.
Rotary distrikt 2390
RSS
John Sever a champion of polio eradication dies

Rotary member John Sever’s work to end polio spanned decades and was marked by unwavering determination and resolve.

Rotary recognizes President Emmanuel Macron for France's commitment to a polio-free world

Rotary recognizes President Emmanuel Macron for France’s commitment to a polio-free worldPARIS (4 May 2024) – Rotary International presented its Polio Eradication Champion Award to French President Emmanuel Macron

Stand by me: The value of peer to peer support

On TikTok and on campus, students with mental health struggles are finding support among each other.

Climate therapy

As a warming world takes a mental toll, collective action can help ease eco-anxiety.

The provider pipeline

When a hospital system in Colorado declared an emergency on youth mental health, Rotary members stepped up.

Välkommen till BJUVS ROTARY

Är du en etablerad person som vill göra positiva förändringar i ditt samhälle och i världen? Våra klubbmedlemmar är engagerade människor som brinner för samhällstjänst och vänskap.

Att bli Rotarian innebär att du ansluter till en mångskiftande grupp som delar din vilja att ge tillbaka till samhället.

Ett yrkesnätverk till nytta för medlemmarna och med en vilja att göra världen lite bättre.

Fyra frågor..
Kommande evenemang
03 juni 2024 12:15 13:15
01 juli 2024 12:15 13:15
Rotary i Sverige

 

ROTARYS SVENSKA HISTORIA
Till Sverige kom Rotary i början av 1926 genom tillkomsten av Stockholm Rotaryklubb vars charterbrev undertecknades den 20 februari 1926. Man träffades varje måndag på Restaurang Rosenbad. Inträdesavgiften var 50 kronor och årsavgiften 25 kronor. The Rotarian skriver så här om etableringen i Sverige och Kurt Belfrage.
 
Rotary fanns vid det laget i 42 länder, vilket innebar att Sverige blev det 43:e Rotarylandet och Stockholm Rotaryklubb den 2.256:e klubben i världen. Antalet rotarianer i världen var då omkring 125.000.
 
Lördagen den 19 februari 1927 anordnades en lunch på dåvarande Palace Hotel i Göteborg. Det var tre medlemmar i Stockholm Rotaryklubb som reste dit för att medverka till att etablera en klubb även i Göteborg. Göteborg Rotaryklubb fick sitt charterbrev den 27 september 1927.
 
Det enda officiella besök som Paul Harris gjorde i Sverige är ett besök i Göteborg Rotaryklubb. Det var den 29 augusti 1932, när klubben firade sitt 5-årsjubiléum på Trädgårdsföreningen där man då sammanträdde sommartid.
 
Efter måltiden planterade Paul Harris en amerikansk ek som ett ’Vänskapens träd’. Eken finns kvar tillsammans med en minnestavla som fick sin nuvarande utformning i samband med klubbens 60-årsjubiléum 1987. Göteborg Rotaryklubb har under årens lopp givit upphov till åtminstone 17 nya Rotaryklubbar. De fem första var Borås (1930), Jönköping (1932), Halmstad (1935), Uddevalla (1935) och Trollhättan (1938).
 
I början av år 1927 besökte Kurt Belfrage på uppdrag av Stockholm Rotaryklubb tillsammans med Presidenten i Köpenhamns Rotaryklubb, Konsul Erik Andersen, Malmö och Helsingborg för att få till stånd nya Rotaryklubbar. Helsingborg Rotaryklubb fick sitt charterbrev den 2 april 1928 som landets tredje Rotaryklubb. Sedan ett kvällsmöte ägt rum den 18 oktober 1928 på Savoy Hotel i Malmö, skedde det konstituerande sammanträdet i Malmö Rotaryklubb rum den 15 november på samma hotell varvid 22 medlemmar upptogs i klubben som invaldes som medlem nr 3.012 i Rotary International den 12 december 1928.
 
Gefle Rotaryklubb tillkom på initiativ av Stockholm och Göteborg. Beslutet att bilda klubben togs på Hotell Baltic den 29 januari 1929.
 
De 10 första Rotaryklubbarna i Sverige
  • Stockholm 20 februari 1926
  • Göteborg 27 september 1927
  • Helsingborg 2 april 1928
  • Malmö 12 december 1928
  • Gefle 6 mars 1929
  • Eskilstuna 23 april 1930
  • Borås 5 november 1930
  • Linköping 26 augusti 1931
  • Sundsvall 15 februari 1932
  • Jönköping 12 januari 1933
 
Rotary i Sverige hade i slutet av 1920-talet 5 Rotaryklubbar. Under 30-talet tillkom 36 klubbar, under 40-talet 54, under 50-talet 110, under 60-talet 85, under 70-talet 104, under 80-talet 95, under 90-talet 61.
 
Man kan konstatera att tillväxten av nya klubbar var som störst fram till år 1960 för att sedan successivt avta, framför allt under de senaste åren, vilket i hög grad förklaras av att Sverige näst efter Island är det rotarytätaste landet i världen.
Från den 1 juli 1933 utgjordes hela Sverige ett Rotarydistrikt och till Distriktsguvernör utsågs Kurt Belfrage. När antalet klubbar växte tillkom successivt fler distrikt. Sedan 1 juli 1988 finns tio distrikt i Sverige.
 
Kung Carl XVI Gustaf är den svenska Rotaryrörelsens beskyddare.
 
 
 
Två svenska rotarianer har varit president för vår världsomfattande organisation, Ernst Breitholtz, Kalmar Rotaryklubb, 1971-72 och Carl-Wilhelm Stenhammar, Göteborg Rotaryklubb, 2005-06.
 
Nedanstående svenskar har under årens lopp hittills tillhört Rotary Internationals styrelse:
1932-33 Kurt Belfrage, Stockholm Rotaryklubb
1944-46 Harald Trolle, Kalmar Rotaryklubb
1959-61 Ernst Breitholtz, Kalmar Rotaryklubb
1974-76 Gösta Sandberg, Västerås Rotaryklubb
1982-84 Torsten Berglund, Luleå Rotaryklubb
1992-94 Lennart Arfwidsson, Västerviks Rotaryklubb
1996-98 Carl-Wilhelm Stenhammar, Göteborg Rotaryklubb
2004-06 Sölve Kernell, Kalmar Rotaryklubb
2006-08 Kjell-Åke Åkesson, Hörby Rotaryklubb
2012-14 Ann-Britt Åsebol, Falu-Kopparvågen Rotaryklubb
2016-18 Mikael Ahlberg, Öland-Södra Rotaryklubb
 
Denna text är lånad från Ulf Anderssons svenska Rotarysida rotary.se